Toutes les news
NEWS

Conferentie over digitale inclusie!

Op 13 en 14 maart 2024 verwelkomde The EGG de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie voor een conferentie die Europese deskundigen en besluitvormers samenbracht. Het doel: inclusieve digitale diensten bevorderen. Europa telt 46% digitaal kwetsbare burgers. Tegen 2030 zou 80% van de volwassenen over digitale basisvaardigheden moeten beschikken.

De conferentie moest de vooruitgang in digitale inclusie onder het Belgische voorzitterschap van de EU in kaart brengen. Ministers en specialisten kregen de kans om het te hebben over groepen in digitale armoede, zoals vrouwen, ouderen en personen met een handicap. Ook de voordelen van AI voor overheidsdiensten werden onderzocht. Innovatieve Belgische projecten, die worden gesteund door het Europees Herstelfonds, werden er voorgesteld. Ze beklemtoonden eens te meer het belang van Europese investeringen.

De tweede dag stond in het teken van de digitale vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt. In samenwerking met lokale spelers, werkgevers en de technologische sector werden er platforms ontwikkeld om de digitale vaardigheden van kwetsbare personen in te schatten en hen de weg naar opleidingen en banen te wijzen.

De conferentie werd afgesloten met aanbevelingen om digitale toegang voor iedereen in Europa te garanderen. Het belang van duurzame financiering en een beschermende wetgeving voor burgers werd onderstreept.